Giải pháp chiếu sáng thông minh

Kiến tạo không gian đa sắc với 16 triệu màu

Đối với những hệ thống đèn truyền thống, việc tăng giảm độ sáng thiết bị hầu như là không thể. Tuy nhiên với giải pháp chiếu sáng thông minh. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể điều chỉnh thiết bị theo ý muốn bằng smartphone hay công tắc thông minh.

Tiết kiệm năng lượng, điều khiển dễ dàng qua app 3D

Chắc chắn bạn đã từng rất nhiều lần ra khỏi nhà mà quên tắt thiết bị điện mà không thể quay lại để tắt. Điều này dẫn đến việc tiêu hao điện lớn thậm chí còn làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện bởi phải hoạt động trong thời gian dài. Nguy hiểm hơn chính là việc có nguy cơ gây ra cháy nổ bởi không gắt điện triệt để.

Đối với giải pháp chiếu sáng thông minh này. Bạn có thể điều khiển mọi lúc mọi nơi, kiểm tra dễ dàng trạng thái đèn ở nhà. Cho dù bạn có cách nhà hàng trăm cây số vẫn có thể bật tắt dễ dàng qua điện thoại mà không cần trực tiếp điều khiển.

Tiết kiệm năng lượng, điều khiển dễ dàng qua app 3D

Chắc chắn bạn đã từng rất nhiều lần ra khỏi nhà mà quên tắt thiết bị điện mà không thể quay lại để tắt. Điều này dẫn đến việc tiêu hao điện lớn thậm chí còn làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện bởi phải hoạt động trong thời gian dài. Nguy hiểm hơn chính là việc có nguy cơ gây ra cháy nổ bởi không gắt điện triệt để.

Đối với giải pháp chiếu sáng thông minh này. Bạn có thể điều khiển mọi lúc mọi nơi, kiểm tra dễ dàng trạng thái đèn ở nhà. Cho dù bạn có cách nhà hàng trăm cây số vẫn có thể bật tắt dễ dàng qua điện thoại mà không cần trực tiếp điều khiển.

Tiết kiệm năng lượng, điều khiển dễ dàng qua app 3D

Chắc chắn bạn đã từng rất nhiều lần ra khỏi nhà mà quên tắt thiết bị điện mà không thể quay lại để tắt. Điều này dẫn đến việc tiêu hao điện lớn thậm chí còn làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện bởi phải hoạt động trong thời gian dài. Nguy hiểm hơn chính là việc có nguy cơ gây ra cháy nổ bởi không gắt điện triệt để.

Đối với giải pháp chiếu sáng thông minh này. Bạn có thể điều khiển mọi lúc mọi nơi, kiểm tra dễ dàng trạng thái đèn ở nhà. Cho dù bạn có cách nhà hàng trăm cây số vẫn có thể bật tắt dễ dàng qua điện thoại mà không cần trực tiếp điều khiển.