Động cơ rèm móc treo tự động

Động cơ rèm móc treo tự động

3.200.000

Động cơ rèm móc treo tự động là sản phẩm sử dụng cho rèm vải mở ngang kết nối công tắc thông minh Homegy AC220. Bộ thu sóng gắn trong, kéo được khi mất điện, rèm tự động chạy khi kéo mồi.

Động cơ rèm móc treo tự động

3.200.000

Số lượng