Bơm Hút nước Sanipuddle

Bơm Hút nước Sanipuddle

5.890.000VNĐGiá niêm yết: 6.350.064VNĐ

Sanipuddle là máy bơm hút vũng nước đến 1 mm, được thiết kế để nâng nước trong từ hầm, phòng giặt ủi, sàn hồ bơi, spa hoặc trục thang máy, v.v. Sanipuddle có thể nâng nước lên đến 7 m. Kiện hàng đã bao gồm van một chiều và khớp nối cong. Có thể dùng thêm điều khiển mức điện tử có sẵn trong kiện hàng.

Bơm Hút nước Sanipuddle

5.890.000VNĐGiá niêm yết: 6.350.064VNĐ

Số lượng