Bộ chuyển đổi Zigbee sang wifi

Bộ chuyển đổi Zigbee sang wifi

1.200.000

Bộ chuyển đổi Zigbee sang wifi sử dụng nguồn cấp bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài DC12V, sử dụng chế độ giao tiếp Wifi 2.4Ghz, giao thức Zigbee 3.0. Số thiết bị phụ của bộ chuyển đổi Zigbee sang wifi có thể truy cập được là 64

Bộ chuyển đổi Zigbee sang wifi

1.200.000

Số lượng